Papenslag weg??

Plannen voor mega-windturbines op Papenslag

Onlangs zijn er plannen bekend geworden om drie windturbines te plaatsen in de gemeente Lochem. Initiatiefnemers LochemEnergie, Walow BV en Pure Energie – onder de naam Windpark Papenslagweg – willen hiermee bijdragen aan een klimaatneutraal Lochem in 2050. Men spreekt over turbines met een ashoogte 180m en diameter 200m. En ze hebben gekozen voor de Papenslagweg. Niet verwonderlijk, immers, Papenslag is een afgelegen en ‘leeg’ gebied. Maar het is wel onze belangrijkste waarneemplek!

Plannen

Op 9 februari was er een infoavond, die wij hebben gemist omdat de plannen hier nog niet waren doorgedrongen. Het plan bevindt zich echter nog in een pril stadium. Er is nu nog geen vergunning aangevraagd of een andere officiële procedure opgestart. Men wil eerst in gesprek met de omgeving.

Ons belang

Wij van Redlightgroup beschouwen ons als belanghebbende. Wij gebruiken de aangewezen plek al jarenlang om met onze telescopen sterrenkundige waarnemingen te doen en de sterrenhemel te fotograferen. Wij zijn daarbij niet de enigen: “Papenslag” is een begrip in de wereld van de amateursterrenkunde en op menige heldere maanloze nacht reizen telescoopbezitters van heinde en verre toe om hier hun hobby te beoefenen.

Locaties als deze – ongestoord, weids uitzicht op de hemel, afgelegen en rustig, aardedonker en per auto bereikbaar – zijn uiterst zeldzaam in Nederland en nemen helaas in rap tempo af.

Onze zorgen

Wat ons zorgen baart is het volgende:

  • De molens zelf: met name de zuidelijke hemelhelft is van belang voor astronomische waarnemingen. Als de molens dicht bij de Papenslagweg komen te staan wordt ons zicht op het zuiden belemmerd en is het afgelopen met onze waarneemplek. Bij positionering van de molens verder noordwaarts is er nog steeds hinder, maar blijft de waarneemplek wellicht bruikbaar.
  • Obstakelverlichting: windmolens worden op allerlei manieren verlicht met al of niet knipperende rode lampen – met name ’s nachts – die fotografie van de sterrenhemel ernstig verstoren. Overigens is iedere vorm van verlichting fataal voor onze waarneemplek.
  • Bereikbaarheid: als de bouw van windmolens betekent dat het terrein ’s nachts wordt afgesloten voor auto’s, betekent dat het definitieve einde van onze waarneemplek.

Gemeld

De kans is groot dat het astronomische gebruik van deze plek helemaal niet bekend is bij de plannenmakers. Een waarneemplek als deze is uniek en het beschermen waard. Omdat men zich openstelt voor meedenken van betrokkenen, hebben wij ons als belanghebbende gemeld.

Nu wachten we de reactie af. Een waarneemplek als “Ons Papenslag” is uniek en het beschermen waard!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *