Tag: Vroomshoop

Eclips Meeting Vroomshoop

VROOMSHOOP (van onze participerende verslaggever) – In de late ochtenduren van 25 oktober vond er een gedeeltelijke zonsverduistering plaats waarbij de maan zo’n 30% van de zonsdiameter afdekte en die in heel Nederland te zien was. Mits bewolking niet tussenbeide kwam natuurlijk. Ondanks tamelijk sombere weersvoorspellingen werd de waarneemactie een buitengewoon succes.

Paul kwam met het idee de eclips te gaan waarnemen in zijn tuin in Vroomshoop, waar zijn zonnige tuin naast zijn eigen observatorium ruimschoots plaats bood voor een handvol telescopen. Dat kwam de schrijver dezes goed van pas, omdat in zijn eigen tuin de afdalende oktoberzon de strijd met het geboomte van de buren langzaamaan moest opgeven. Het observatieteam was met drie man sterk aanwezig: gastheer Paul, Marten en de verslaggever.

Het personeel van de firma Murphy & Co, alom bekend van het van bovenaf ingrijpen bij talloze astronomische evenementen, bleek vandaag een collectieve baaldag te hebben opgenomen. Tijdens de twee verduisteringsuren waren er op z’n minst twee brede opklaringen, waardoor de verduistering in al zijn pracht kon worden bewonderd en gefotografeerd.

Er waren vier telescopen inzetbaar:

  • Pauls William Optics Megrez 72 voorzien van foliefilter en een Canon EOS DSLR-camera voor een timelapse-opname (foto 2 hieronder);
  • Een Coronado PST van dezelfde eigenaar met idem camera die aan een laptop vastzat (foto 1 hieronder);
  • Martens Takahashi FS-60 voorzien van een Herschelprisma voor visuele waarneming;
  • En de optiek van de verslaggever: een TeleVue 76 voorzien van een Solarscope FS-70 H-alfafilter met een ZWO ASI290MM camera voor de broodnodige protuberansen (foto’s 3-6 hieronder).

En tenslotte een ruime voorraad eclipsbrilletjes. Immers, je moet tijdens al dat gefotografeer absoluut niet vergeten ook even zelf te kijken. Want indrukwekkend is het: zo’n bizarre hap uit de zon.

Een koffietafel met gevulde eclipskoeken maakte het feest compleet, met na het einde van de voorstelling een door de gastheer verzorgde uitgebreide lunch, die dankzij het mooie weer buitenshuis kon worden genuttigd.

Naschrift

Op foto 4 hierboven is nog meer interessants te zien. Op de maanrand (in de rode cirkel in het plaatje hieronder) is duidelijk het profiel van een grote maankrater met middenberg zichtbaar.

Uitsnede van foto 4 hierboven. In de rode cirkel het profiel van een grote maankrater (Humboldt?)

Ik ben met diverse tools wat aan het passen, meten en rekenen gegaan. Volgens mij zou dit de krater Humboldt kunnen zijn (27°11’58”S, 80°54’5”E). Gezien de positie op dat tijdstip, de libratie en ook de afmeting (201 km) past het. Aan de zuidkant van de krater (direct links van de krater op de foto) ligt een berg. Ook dat klopt met de maankaart.

Nieuwjaarsreceptie in juni

VROOMSHOOP (van onze verslaggever, 11 juni 2022) – Het was inmiddels een traditie geworden: de nieuwjaarsreceptie werd als gevolg van corona uitgesteld tot het begin van de zomer en vond plaats in Vroomshoop. Gelukkige bijkomstigheid was dat het zonnig en helder was.

Uiteraard was er een BBQ met bijbehorende hoogoven en ruimschoots plek om meegebrachte optiek op te stellen, allereerst om de zon waar te nemen in H-alfa.

Toen de zon onder was nam de maan de regie aan het zwerk over. Het ontbrak ons dus aan niets, temeer daar Paul en Mariëtte het gastronomisch onderdeel weer uitstekend hadden verzorgd.

Rest nog hulde voor onze gastgevers vanwege het geweldige onthaal!

(Foto’s van de verslaggever)

13 jaar RLG!

VROOMSHOOP (van onze verslaggever) – Omdat ons 12½-jarig jubileum in januari vanwege coronale verwikkelingen in het honderd was gelopen, besloot de club met algemene stemmen de festiviteiten te verplaatsen naar het 13-jarig bestaan, temeer daar het voltallige club inmiddels zijn vaccinatiepaspoort kon overleggen. Plaats van handeling: RLG HQ te Vroomshoop, aan het veelbesproken kanaal van Almelo naar Terneuzen.


Ook de wederhelften waren uitgenodigd. Onze gastvrouw en -heer Mariëtte en Paul ontvingen de RLG-delegatie met uitgebreid vlagvertoon en met een BBQ met saladebar om u tegen te zeggen. En dat alles onder een vreugdevol wolkendek en een gloednieuwe luifel met vernuftig aangelegde ‘sterrenhemel’. Overbodig te zeggen dat het ons aan niets ontbrak.

En passant konden we Pauls indrukwekkende observatorium bezichtigen, dat nu tot en met het laatste guidingkabeltje is voltooid en waarbij nu het wachten is op een heldere nacht.

Rest nog hulde voor Paul en Mariëtte vanwege het geweldige onthaal op deze sfeervolle locatie!

Project X – Red Light Group 10 jaar

VROOMSHOOP (van onze verslaggever) – Dit jaar viert onze Red Light Group – opgericht 21 juni 2008 – zijn 10-jarig bestaan. Op de 14e juli kwam de club bijeen in het zojuist gerestaureerde onderkomen van Paul in voornoemd dorp om dat op gepaste wijze te vieren.

Voor het eerst in onze lange geschiedenis waren we met 10 man (M/V) sterk, dus met 100% partners. Gastgeber Paul en Mariëtte hadden kosten nog moeite gespaard om er een schitterend tuinfeest van te maken. De barbecue was zelfs zo heet dat de temperatuur ervan in de kern van een Wolf-Rayetster niet zou misstaan.

De weergoden lieten ook geen verstek gaan. Het was zonnig, kraakhelder en de seeing liet toe dat we later op de avond Saturnus en Mars konden waarnemen met de meegebrachte telescopen van Marten en Pieter. De SQM gaf m 20.60 aan, wat heel donker is voor Hollandsche begrippen. Dat haal je niet in Deventer of Hengelo.

Zoals gebruikelijk werd onze starparty besloten met een gloedvolle rede van onze voorzitter. Het kan echter zijn dat uw verslaggever op dat moment al zo beneveld was door drank- of andere emissienevels, dat bij nader inzien hij zich van die rede weinig meer kan herinneren…

Alleen fotografisch bleven de feestgangers wat in gebreke, zodat we dat onderdeel binnenkort op het Papenslagse nog eens over moeten doen. Want we schrokken met z’n allen toch wel dat we dit al heeeel lang niet meer gedaan hadden…

Rest nog hulde voor Paul en Mariëtte vanwege het geweldige onthaal op deze sfervolle locatie!

Foto’s © Paul Colenbrander en auteur